Sezaryen, doğumun doğal yollardan yapılamadığı durumlarda veya kişinin istediğine bağlı olarak, karnın alt bölgesinin ameliyat ile açılarak bebeğin anne rahminde cerrahi yollarla alınmasıdır. Kişinin isteğinin dışında doğumu yaptıracak olan hekimin, anne ve bebeğin sağlığından endişe duyduğu durumlarda gerçekleştirildiği daha sık görülür. Peki, sezaryen dikişleri açılır mı?

Neden Sezaryen Yöntemine Başvurulur?

Bebeğin anne rahmindeki duruş bozukluğu, sezaryenin bir çok sebebinden biridir. Anne karnında bebek, hamileliğin ilk dönemlerinde başı yukarıda bir pozisyonda olmasına rağmen daha sonraki dönemlerde, duruşunu değiştirerek rahim içinde hareket etmeye başlar. Hamileliğin 36. Haftasında bebek hala daha başı yukarıda bir pozisyonda duruyorsa, doğal doğum yöntemi anne ve bebek için tehlikeli bir durumdur.

Çatı darlığı, annenin kemik yapısındaki gelişmelerden ve bozulmadan kaynaklanan bu problem sezaryen için bir diğer sebeptir.

Bebeğin büyük olma durumu, anne karnındaki bebek, aşırı gelişim göstererek doğumu sıkıntıya sokabilir. Bu durumda sezaryen uygulamasına gidilir. Eğer bebek 4.5 kilodan fazla ise doğal yollarla doğurmak tehlikeli olabilir.

Hamilelikte kanama, annenin yaşının tavsiye edilen hamilelik yaşından büyük olması, sigara kullanılması, annenin çok fazla doğum yapmış olması gibi sebeplerle ortaya çıkan, bebeğin beslenmesini ve kan akışını sağlayan organın yerindeki bozukluk sebebi ile doğum kanalını tıkaması sonucu sezaryen yöntemine başvurulur.

Bebeğin anne karnında strese girmesinden dolayı bebeğin oksijen alımının durması, annenin ıkınmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığının bulunması, annede HSV  virüsünün bulunması ve bebeğe zarar verme ihtimalinin olması, doğum kanalının kitleler ve lezyonlar gibi sebeplerle tıkanması ve yine bebeğin başındaki sıvının artmasından kaynaklı bebeğin başının büyümesi gibi sebeplerde sezaryen için önemli sebeplerdir. Bunun yanında annenin doğumdan endişe duyması, acıdan korkması gibi sebeplerle kendi tercihi doğrultusunda sezaryene başvurması, son dönemlerde çok sık rastlanan bir sezaryen sebebidir.

Sezaryende Doğum Süreci, Dikişler ve İyileşme Süreci

Sezaryen doğumda, hasta genel anestezi ile uyutularak, uzman hekimler tarafından operasyon başlatılır. Sezaryen kesiği, karın bölgesinin altında kalan, göbek deliğinin yaklaşık olarak 8-10 cm altında, hekimin en uygun gördüğü şekilde yatay veya dikey olarak yapılır. Bebeğin anne rahminden alınmasından sonra, cildin fasya, cilt altı, uterus ve cilt gibi dokularında, katmanlar şeklinde atılan dikişlerle operasyona son verilir. Bu dikişler hem enfeksiyon, hem açılma hem de kozmetik gibi sebeplerden oldukça önemlidir.

Son dönemlerde en sık kullanılan sezaryen dikişi ise cildin altına uygulanan, görünmeyen dikiştir. Bu yöntemde kendiliğinden eriyen dikiş kullanılır. Bu yöntemle sezaryen operasyonu sonucunda oluşabilecek herhangi bir izin görünürlüğünün azaltılması hedeflenir. Bu yöntemin dışında klasik dikişte sezaryende uygulanır ve bu dikişlerin 1 hafta kadar sonra tek tek alınması gerekir. Dikiş yönteminin dışında yapıştırıcı bant yöntemi ise, şeffaf bir bandın, kesiğin kenarlarının birbirine denk getirilerek yaranın üstüne yapıştırılmasıdır. Ancak bu yöntem çok fazla gerilimi olmayan yaralarda kullanılabilir.

Cildin üstündeki dikişlerin iyileşme tabakasının oluşması yaklaşık olarak 1-2 gün sürer. Bunun takibinde hastaya duş alabileceği gibi izinler verilebilir. Kesiğin tamamen yapışması ve kapanması yaklaşık olarak 1 haftalık bir süreçtir. Dikişler bu süreçten sonra alınmaya hazırdır.

Sezaryen Dikişleri Açılır mı?

Sezaryen dikişleri açılır mı? Sezaryen sonucunda dikişlerin açılması nadir de olsa gerçekleşen bir durumdur. Bu durumlarda dikişlere pansuman yapılarak kendiliğinden kapanması beklenir. Fakat dikiş açıklığı büyük ise yeniden dikiş atılması gerekebilir. Sezaryen dikişlerinin açılması durumunda, doktorların ilk arayacağı sebepler, hastanın hijyenik önlemleri ve doktorun verdiği doğum sonrası plana sadık kalıp kalmadığı kontrol edilir. Bu kontrol dikişlerin açılma sebebinin bulunması sonucu, hastanın yeniden böyle bir şey yaşamasını engellemek amaçlıdır. Bunun yanında dikiş yöntemi gibi sebeplerde dikişlerin açılmasında rol oynayabilir.

Sezaryen dikişlerinin olduğu bölgede hafif sertlik ve şişme gözlemlenebilir. Fakat bu olağan bir durumdur ve dikişlerin açılmasında iltihap akıntısı gibi bir durum gözlenmediği sürece, sezaryen dikişleri açılır mı diye endişe etmenizi gerektiren bir durum değildir.

Sezaryenin, doğal yollarla doğum yapamayan kadınlarda psikolojik olarak kötü yönde etkilediği, sezaryen ile doğum yapan kadının kendini, annelik görevini yerine getirememiş ve yetersiz hissettiği ile ilgili bir sürü düşünce halk arasında dolaşmaktadır. Fakat bu düşüncelerden hiç biri gerçek değildir. Doğum nasıl gerçekleşmiş olursa olsun, burada en önemli konu annenin ve bebeğin sağlığıdır. Sezaryen ile doğum yapan kadınlar bebeklerini kucaklarına aldıklarında, doğal yöntemlerle doğum yapan her kadınla aynı duyguyu, aynı mutluluğu paylaşır. Yöntemler farklı olsa da sonuç aynıdır. Bebek ve anne sağlıklı ise burada mutluluktan ve gururdan başka hiçbir şeyden söz edilemez.