Tüp bebek normal şartlarda gebelik şansı olmayan ve gebelik şansı çok düşük olan çiftlerde bu şansı arttırmayı hedefleyen bir tedavi seçeneğidir.  Tüp bebek tedavisi dünyada ilk olarak 1978 yılında İngiltere’de gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de ise ilk tüp bebek 1989 yılında İzmir Ege Üniversitesinde doğmuştur.

Tüp Bebek Nasıl Uygulanır?

Tüp bebek tedavisi anne adayından alınan yumurta ile baba adayından alınan spermin laboratuvar ortamında çiftleşmesini sağlayıp, elde edilen embriyoyu yine anne rahmine yerleştirmektedir. Bu işlemde başarı şansını yükselten bir diğer faktör ise uzman ekibin tecrübeli olması ve laboratuarın uygun koşullara sahip olmasıdır.

Tüp Bebekte Başarı Sansı Nedir?

Tüp bebek tedavisinde başarı oranı yaklaşık % 40-45’dir. Normal adet döneminde normal çiftlerin bebek sahibi olabilme oranı ise %27’dir.

Bazı Önde Gelen Tüp Bebek Yöntemleri Nedir?

IVF (In Vitro Fertilization): IVF yukarda bahsettiğimiz klasik laboratuvar ortamında gerçekleşen döllenmenin ardından embriyonun 3-5 gün sonra anne rahmine yerleştirilmesidir.

IFT  (Gamet intrafallopian trasfer): Anne tarafından alınan yumurta ve baba tarafından alınan sperm annenin fallop tüpü içerisine yerleştirilir ve döllenme beklenir. Günümüzde bu yöntem çok tercih edilmemektedir.

ICSI (İntrasitoplazmik sperm Enjeksiyonu): Bu yöntemde anneden alınan yumurtanın içine özel bir iğne tarafından sperm enjekte edilir. Bu tedavi özellikle sperm sayısında azlık ve kalite düşüklüğü olan adaylar için geçerlidir.

Tüp Bebek Tedavisinde Neden Başarısızlık Yaşanabilir?

Tüp bebek tedavisi her ne kadar normal yollarla çocuk sahibi olmayan çiftler için bir umut ışığı olursa olsun, bazı durumlarda tedavi olumsuz cevap verir.

Tüp bebek tedavisi içerisinde meydana gelen bazı problemler şunlardan kaynaklıdır:
Anne yaşının ilerlemiş olması, yumurta sayısında meydana gelen azalma ve laboratuarın yetersiz koşullarla sahip olması embriyo kalitesini olumsuz etkiler.

Bunun yanı sıra rahimde doğuştan meydana gelen problemler embriyonun tutunmasını zorlaştırır ve döllenmenin başarıyla gerçekleşmesine engel olur. Yine aynı şekilde embriyo transferi sırasında meydana gelen sıkıntılar da embriyonun rahmine tutunmasına engel olur.